BẠN CÓ BIẾT NGƯỜI MỸ DÙNG THỊT BÒ NHIỀU NHƯ THẾ NÀO:

BẠN CÓ BIẾT NGƯỜI MỸ DÙNG THỊT BÒ NHIỀU NHƯ THẾ NÀO:

BẠN CÓ BIẾT NGƯỜI MỸ DÙNG THỊT BÒ NHIỀU NHƯ THẾ NÀO:
Mỗi ngày, 76 triệu người Mỹ ăn thịt bò.
Thịt bò là thịt từ gia súc trưởng thành khoảng 24 tháng tuổi.
Một con chưa đang nuôi sống nặng khoảng 450kg và mang lại khoảng 205 kg thịt ăn được.
Nhiều thịt bò được tiêu thụ vào những Ngày Tưởng niệm hơn bất kỳ ngày nào khác trong năm. Ngày độc lấp nước Mỹ và ngày quốc tế Lao Động là 2 ngày sử dụng nhiều thứ hai.
Thịt bò là một trong những nguồn chất sắt quan trọng nhất. Để có được cùng một lượng sắt được tìm thấy trong một khẩu phần thịt bò 85 gam, bạn phải ăn ít nhất 3 chén rau cải sống.
Có hơn 800.000 chủ trang trại và nhà sản xuất gia súc ở Hoa Kỳ nhưng hơn 97 phần trăm là các trang trại bò được phân loại là trang trại gia đình.

Every day, 76 million Americans eat beef.
Beef is meat from full-grown cattle about 2 years old.
A live steer weighs about 1,000 pounds and yields about 450 pounds of edible meat.
More beef is consumed on Memorial Day than any other day of the year. The Fourth of July and Labor Day typically tie for second place.
Beef is one of the most important dietary sources of iron. To obtain the same amount of iron found in a 3-ounce serving of beef, you’d have to eat at least 3 cups of raw spinach.
There are more than 800,000 ranchers and cattle producers in the United States.
More than 97 percent of beef cattle farms and ranches are classified as family farms.

Share

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *