Maison Vie Restaurant - Fine French Cuisine
French Cuisine 10 facts về rượu vang Beaujolais Nouveau

10 facts về rượu vang Beaujolais Nouveau

🍷 Rượu vang Beaujolais Nouveau được phát hành vào ngày Thứ Năm thứ ba của tháng 11.
🍷 Gamay là loại nho duy nhất được phép sử dụng để sản xuất rượu Vang Beaujolais Nouveau.
🍷 Để sản xuất rượu vang Beaujolais Nouveau, nho chỉ được lên men trong vài tuần trước đó.
🍷 Beaujolais Nouveau là một loại rượu vang đỏ có nồng độ thấp.
🍷 Cho đến tháng 11 năm 1951, rượu vang Beaujolais Nouveau chỉ được sản xuất để thưởng thức tại địa phương.
🍷 49 triệu lít rượu vang Beaujolais Nouveau được sản xuất mỗi năm.
🍷 Đức và Nhật Bản là 2 quốc gia nhập khẩu nhiều nhất loại rượu vang này, sau đó là Hoa Kỳ.
🍷 1 chai rượu vang Beaujolais Nouveau được bán với trung bình từ 10 USD đến 20 USD ở Hoa Kỳ.
🍷 Beaujolais Nouveau có thể được phục vụ lạnh.
🍷 Loại rượu này nên được thưởng thức trước khi kết thúc năm mà nó được sản xuất.
VÌ VẬY, quý thực khách đã có kế hoạch tiệc tùng cho dịp cuối năm chưa? 💃🕺

What Do You Know About Beaujolais Nouveau?

10 facts về rượu vang Beaujolais Nouveau
🍷 Beaujolais Nouveau is released on the third Thursday of November.
🍷 Gamay is the only grape permitted in the making of Beaujolais Nouveau.
🍷 To make Beaujolais Nouveau, the grapes are fermented for only a few weeks, then released for sale.
🍷 Beaujolais Nouveau is a light-bodied red wine.
🍷 Until November 1951, Beaujolais Nouveau wine could only be enjoyed by drinkers in the local production area.
🍷 49 millions liters of Beaujolais Nouveau are produced each year.
🍷 Germany and Japan are the biggest importers of the wine, followed by the United States.
🍷 Typically, in the US, Beaujolais Nouveau is rather reasonably priced, between $10 and $20 a bottle.
🍷 Beaujolais Nouveau can be served slightly chilled, because it’s so exuberantly fruity.
🍷 Beaujolais Nouveau should be enjoyed before the end of the year in which it was made.

Post a Comment

MAISON VIE RESTAURANT – FINE FRENCH CUISINE 

28 Tăng Bạt Hổ, Str., Hai Ba Trung Dist., Hanoi, Vietnam | info@maisonvie.vn  | Online reservation click here | Hotline +84904150383 | 024-3633 0206 | Open: 10:00 am – 10:00 pm