Maison Vie Restaurant - Fine French Cuisine
French Cuisine THE 2019 WORLD LUXURY RESTAURANT AWARDS
Travelers Can Taste The Best French Cuisine

THE 2019 WORLD LUXURY RESTAURANT AWARDS

[English Below]
Maison Vie Restaurant hân hạnh tham dự giải thưởng tại World Luxury Restaurant Awards năm 2019 với vinh dự được đề cử tại hạng mục:

* Best Luxury Restaurant French Cuisine (Nhà hàng Pháp sang trọng)

Bầu chọn tại đây: https://www.luxuryrestaurantawards.com/node/add/vote/192165

Toàn thế đội ngũ nhà hàng Maison Vie mong nhận được sự ủng hộ từ thực khách với những phiếu bầu cho nhà hàng tại giải thưởng danh giá lần thứ 2 này, thời giạn chỉ 2 phút bình bầu.

Link bình bầu tại World Luxury Restaurant Awards năm 2019 kéo dài hết ngày 7/4/2019 “Chủ Nhật”.
Chúng tôi xin cám ơn và mong sớm được đón tiếp quý khách tại Maison Vie – Fine French Cuisine Restaurant.

☎️ +84 24 366330206 | hotline: +84 904150383
✉️ info@maisonvie.vn
🌐 https://www.maisonvie.vn/

——-

Maison Vie – Fine French Cuisine Restaurant is proud to be participating in the 2019 World Luxury Restaurant Awards, with a nomination in

* Best Luxury Restaurant French Cuisine

Within 2 minutes only, we would appreciate your action to cast your valuable vote and share this message for Maison Vie to win these prestigious accolades.

https://www.luxuryrestaurantawards.com/node/add/vote/192165

Voting open until Sunday 7 April 2019. Let your voice be heard, and thank you very much for your support!

☎️ +84 24 366330206 | hotline: +84 904150383
✉️ info@maisonvie.vn
🌐 https://www.maisonvie.vn/

Post a Comment

MAISON VIE RESTAURANT – FINE FRENCH CUISINE 

28 Tăng Bạt Hổ, Str., Hai Ba Trung Dist., Hanoi, Vietnam | info@maisonvie.vn  | Online reservation click here | Hotline +84904150383 | 024-3633 0206 | Open: 10:00 am – 10:00 pm