Maison Vie Restaurant - Fine French Cuisine
French Cuisine Chất lượng rượu vang Bordeaux đỏ và trắng by Vintage.

Chất lượng rượu vang Bordeaux đỏ và trắng by Vintage.

Chất lượng rượu vang Bordeaux đỏ và trắng by Vintage.

Quý Thực Khách tham khảo vintage dưới đây về 1 vùng cơ bản nhất của Pháp là Bordeaux.

Phần giới thiệu này được thông qua Mr. Alex Thịnh.

Về phần rượu vang này, Maison Vie xin giới thiệu từng phần trong các làng nho thế giới mới và classic.

Vintage và điểm của vang đỏ.

Vintage và điểm của vang trắng

Nguồn: ALEX THỊNH

Aurum Red, The world's most expensive wine

Post a Comment

MAISON VIE RESTAURANT – FINE FRENCH CUISINE 

28 Tăng Bạt Hổ, Str., Hai Ba Trung Dist., Hanoi, Vietnam | info@maisonvie.vn  | Online reservation click here | Hotline +84904150383 | 024-3633 0206 | Open: 10:00 am – 10:00 pm